Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2014

naturallnie
"w tym mieście jest wiele pięknych kobiet. sęk w tym, że po pewnym czasie chcesz być z tą, z którą możesz się pośmiać."
— Mr. Big..
Reposted fromsimple-heartedme simple-heartedme vianowaay nowaay

May 28 2014

naturallnie
2723 6269
Reposted fromasalluhi asalluhi vianivea nivea
naturallnie
3399 33f1
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie vianowaay nowaay
6201 d713
Reposted fromnameherhope nameherhope vianowaay nowaay
2691 b7f2 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaplotkara plotkara

May 26 2014

naturallnie

May 21 2014

naturallnie
naturallnie
0250 5325
Reposted fromredumbrella redumbrella vianowaay nowaay
naturallnie
Tylko tego nauczyło cię życie? Odchodzić?
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromwetryagain wetryagain viacytaty cytaty
naturallnie
8705 b4e6 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaunhappys unhappys
naturallnie
0085 da33 500
Jeśliby się kiedyś nadarzyła okazja... ;)
Reposted fromtheworstnightmare theworstnightmare vianivea nivea
9313 dccc
Reposted fromdrina drina vianivea nivea

May 11 2014

naturallnie
4004 0b47
Reposted fromveryme veryme vianivea nivea
naturallnie
Jeśli nie spełniam twoich oczekiwań – nie obrażaj się. Przecież to są twoje oczekiwania, a nie moje obietnice.
— Friedrich Hebbel
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vianivea nivea
wedding dress wedding dresses
Reposted fromweheartit weheartit vianivea nivea

May 07 2014

naturallnie
można zobaczyć online gdzieś ten film?

May 06 2014

naturallnie
naturallnie
naturallnie
4128 392d
Reposted fromhazels hazels viaunhappys unhappys
naturallnie
Posłuchaj, powiem to w ten sposób: dla mnie jesteś numerem jeden, a numer dwa nawet nie istnieje. 
— Charles Bukowski, Kobiety
Reposted frommleczuu mleczuu viana-zakrecie na-zakrecie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl